Klimata pārmaiņas un enerģija

Pirmā NEXOGENESIS ekspertu sanāksme

Lai ekspertu lokā pārrunātu iespējamās NEXOGENESIS projekta pasākumu grupas, akcentētu mijiedarbības starp ūdens apsaimniekošanas, enerģijas un pārtikas ražošanas, ekosistēmu un klimata komponentēm Lielupes upju baseinā, 27. janvārī tika rīkota attālinātā sanāksme “Ūdens apsaimniekošanas, enerģijas un pārtikas ražošanas, ekosistēmu savstarpējās ietekmes Lielupes upju baseinā pašvaldību un reģiona attīstības kontekstā”.

Ūdens apsaimniekošana, enerģijas un pārtikas ražošana, kā arī ekosistēmas ir savstarpēji saistītas un veido vienotu sistēmu, kas mijiedarbojas ar klimata faktoriem un sociāli-ekonomiskajiem virzītājspēkiem. Resursu pieejamība un kvalitāte šajās jomās, kā arī izvirzītie politikas mērķi un instrumenti var veicināt vai kavēt ekonomisko attīstību gan valsts gan reģionālajā līmenī.

Nesen uzsāktā projekta NEXOGENESIS ietvaros ir plānotas aktivitātes, ietverot Lielupes upju baseinu apgabalu Latvijas un Lietuvas teritorijā. Lai izpētītu dažādu politiku savstarpējās ietekmes risinājumu rašanai, ir plānots aptvert ūdens apsaimniekošanas, enerģijas un pārtikas ražošanas, ekosistēmu un klimata jomas. Iesaistītās puses tika aicinātas paust savu viedokli un aktīvi līdzdarboties šī starpvalstu upes baseina apsaimniekošanas uzlabošanai, ņemot vērā dažādus klimata pārmaiņu un sociālekonomiskos attīstības scenārijus.

Ekspertu sanāksmē aplūkotas šādas tēmas:

  • NEXOGENESIS projekta pieeja un aktivitāšu tvērums;
  • Pašvaldību iespējas attīstībai sociāli-ekonomiskajā kontekstā (diskusija);
  • Attīstības ietekme uz ūdens apsaimniekošanas, enerģijas un pārtikas ražošanas, ekosistēmu un klimata jomām (diskusija).

Aicinām iepazīties ar NEXOGENESIS projekta informācijas apkopojumu latviešu valodā un arī turpmāk sekot līdzi projekta aktivitātēm!

Ekspertu sanāksme organizēta HORIZON2020 projekta „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881) ietvaros.