Klimata pārmaiņas un enerģija

Kā pielāgošanās klimata pārmaiņām rit Zemgales reģionā

Lai ieskicētu IMPETUS pilotprojektu darbības tvērumu, pārrunātu veicamās aktivitātes un risinājumu ieviešanas gaitu, kā arī vienotos par iesaistāmo ieinteresēto pušu loku Zemgales reģionā, 2022. gada 3. februārī tika rīkota attālinātā sanāksme “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Zemgales reģionā: iespējamo risinājumu īstenošanas plānošana”.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir aktualitāte gan pasaules, gan reģionālā mērogā. Atbilstošu risinājumu rašana ir viens no valsts un pašvaldību institūciju uzdevumiem. Savukārt, atrodot atbilstošu risinājumu, izaicinājumu rada šī risinājuma efektīva ieviešana. Savlaicīga iedzīvotāju brīdināšana par plūdu radīto apdraudējumu, plūdu risku samazināšana un novēršana ir svarīgi pasākumi Zemgales reģionā.

Starptautiskā projektā IMPETUS biedrība “Baltijas Vides Forums” (BEF) sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu (ZPR) un Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru (JPOIC) Zemgales reģionā ieviesīs divus demonstrācijas pilotprojektus – par plūdu draudu ātrās brīdināšanas sistēmas pilnveidošanu Jelgavas valstspilsētā un tās paplašināšanu reģionālajā līmenī, kā arī par Zemgales reģionālā klimata pārmaiņu pielāgošanās plāna izstrādi starpnozaru griezumā. Visā pilotprojektu ieviešanas laikā ir plānots organizēt regulāru sanāksmju – diskusiju ciklu ar iesaistītājām pusēm, lai kopīgi pārrunātu ieviešanas aktualitātes.

Sanāksmē aplūkotās tēmas:

  1. Iepazīstināšana ar IMPETUS projekta pieeju un aktivitāšu tvērumu (BEF);
  2. Prezentācija par Ātrās brīdināšanas sistēmu un paplašināšanas ieceri reģionālajā līmenī (JPOIC);
  3. Zemgales reģionālo klimata pārmaiņu pielāgošanās plāns (ZPR).

Informatīvais video par Jelgavas operatīvās informācijas centru.

Ekspertu sanāksme tiek organizēta HORIZON2020 projektā„Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos” (IMPETUS) (Līguma Nr. 101037084).