Ūdens resursi

Nākotnes ciemam būs jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

LIFE GoodWater IP projektā  Jelgavas novada Nākotnes ciemā būvēs  jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai un būvniecībai. Pašvaldība to uzskata par jaunas lappuses pāršķiršanu Glūdas pagasta Nākotnes ciema iedzīvotāju dzīves komforta uzlabošanā attiecībā gan uz smaku novēršanu, gan Auces upes ūdens piesārņojuma samazināšanu pašreizējo attīrīšanas iekārtu (NAI) apkārtnē.

Raksta turpinājums – LIFE GoodWater IP projekta mājaslapā.

Projekta LIFE GoodWater IP mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.