Klimata pārmaiņas un enerģija

Noslēdzas projekts CAMS Platform

2022. gada 31. martā noslēdzas Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētais projekts “CAMS Platform” (2019 -2022).

Projektā ir sagatavoti:

• ieteikumi klimata jautājumu integrēšanai Eiropas Savienības fondu plānošanā ES klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam,
• priekšlikumi energoauditu uzlabošanai,
• priekšlikumi – vadlīnijas daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, vienlaikus palielinot to noturību pret klimata pārmaiņu radītajām ietekmēm,
• mācību materiāli daudzdzīvokļu ēku energoefektīvai atjaunošanai Baltijas jūras reģionā.

Plašāka informācija par projekta rezultātiem un sagatavotajiem materiāliem pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā: https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/nosledzas-projekts-cams-platform

Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienība ( Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas kaimiņattiecību instruments) kā daļa no Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. plānošanas periodam, 2. prioritārā virziena “Dabas resursi”, 2.3. specifiskā mērķa “Energoefektivitāte”. Projekta numurs: C008, projekta mājaslapa (angļu valodā): trea.ee/cams