Klimata pārmaiņas un enerģija

Zemgales reģionālā pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna uzsākšana

Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir aktualitāte gan pasaules, gan reģionālā, gan vietējā mērogā. Plānošana un atbilstošu risinājumu rašana ir viens no valsts un pašvaldību institūciju uzdevumiem. Reģionālajā līmenī savukārt tiek definētas prioritātes, mērķi, uzdevumi un pasākumi dažādu risinājumu ieviešanai gan reģiona, gan pašvaldību teritorijās.

Starptautiska projekta IMPETUS ietvaros, Zemgales plānošanas reģions (ZPR) sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” (BEF) un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”  (JPOIC) plāno izstrādāt Zemgales reģionālo pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu starpnozaru griezumā. Plāna izstrāde ietver regulāru sanāksmju – diskusiju ciklu, lai kopīgi pārrunātu aktuālos jautājumus un plāna izstrādes gaitu.

Laipni aicinām piedalīties sanāksmē “Zemgales reģionālā pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrādes uzsākšana”, kas notiks 2022. ga­da 7.aprīlī no plkst. 10:00 līdz 13:00 (Zoom formātā).

Šīs sanāksmes mērķis ir kopā ar iesaistītajām pusēm uzsākt reģionālā pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrādi, vienojoties par prioritārajām jomām un darbības virzieniem.

Sanāksmē tiks aplūkotas šādas tēmas:

  • IMPETUS projekta pieeja un aktivitāšu tvērums (Daina Indriksone, BEF)
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām politika Latvijā un pašvaldību loma pasākumu ieviešanā (Elīna Baltroka, VARAM)
  • Klimata pārmaiņas un to prognozes Latvijā un Zemgales reģionā, saistītie riski, kas jāņem vērā, plānojot rīcības (Viesturs Zandersons, LVĢMC)
  • Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns – esošā pieredze (Ainārs Gulbinskis, Jēkabpils novada pašvaldība)
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrādes ietvars (Raitis Madžulis, ZPR)
  • Diskusija par prioritārajām jomām un darbības virzieniem Zemgales reģionā, plānotajām aktivitātēm, rezultātiem un ietekmēm (Ingrīda Brēmere, BEF).

Lūdzam apstiprināt savu dalību ekspertu sanāksmē, reģistrējoties ŠEIT vai sazinoties ar Līgu Kārkli (e-pasts: liga.karkle@bef.lv) līdz 2022. gada 5. aprīlim.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotāciju līgumu Nr. 101037084.