Ilgtspējīga mobilitāte

NOTIKUSI KONFERENCE “ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU ENERĢĒTIKAS UN KLIMATA IZAICINĀJUMI. MOBILITĀTE UN APRITES EKONOMIKA”

18. oktobrī Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā rīkoja starptautisku konferenci “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas un klimata izaicinājumi. Mobilitāte un aprites ekonomika”, kurā mūsu kolēģe Līga Pakalna pārstāvēja projektu “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās (SUMBA)” un piedalījās paneļdiskusijā “Pāreja uz viedāku mobilitāti”.

Konferences prezentāciju materiāli pieejami šeit.
Pasākuma foto galerija šeit.

Foto: Ansis Vegners.

Projekts „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) tiek īstenots ar INTERREG programmas finansiālu atbalstu.