Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

NonHazCity projekts noslēdzies: mazāk bīstamo vielu mājsaimniecībās, bērnudārzos un pašvaldībās

– Izanalizēti turpat 100 notekūdeņu paraugi, lai noteiktu aktuālākās bīstamās vielas pašvaldības. Secinājums: tādus tradicionālos ūdens piesārņotājus kā smagos metālus arvien biežāk nomaina “modernās” bīstamās vielas, piemēram, bisfenols A un ftalāti.
– Apmeklētas gandrīz 50 mājsaimniecības un pārbaudīts, vai tādas ikdienas lietas kā kosmētika, rotaļlietas, sadzīves ķīmija un trauki nav bīstamās vielas. Secinājums: vienam ģimenes loceklim var būt pat vairāk nekā 50 (!) dažādi kosmētikas līdzekļi.
– Izanalizēti gandrīz 200 jaunu un lietotu bērnu preču, piemēram, rotaļlietas, matrači, radošo nodarbju inventārs. Secinājums: gandrīz puse no vecajām mantām satur kādu bīstamu vielu virs šobrīd noteiktajiem ierobežojumiem.

Ar šiem atklājumiem un vēl citiem projekta NonHazCity rezultātiem varēs iepazīties noslēguma konferencē š.g. 29. un 30. janvārī Rīgas domē, Rātslaukumā 1. Detalizētu dienaskārtību var apskatīt šeit.

18 pašvaldības un organizācijas no septiņām valstīm (Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas) trīs gadu laikā centās samazināt bīstamo vielu piesārņojumu, kuru rada mazie uzņēmumi, pašvaldību iestādes un mājsaimniecības.

Pašvaldības analizēja notekūdeņus un noteica tās bīstamās vielas, kuru piesārņojums būtu jāierobežo vispirms. Tās izstrādāja īpašus plānus, kā samazināt šo vielu nokļūšanu vidē, un izglītoja savu iestāžu darbiniekus un uzņēmumu pārstāvjus. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī iedzīvotajiem, informējot cilvēkus par viņu loma piesārņojuma radīšanā un iespējām to samazināt, pamainot ikdienas ieradumus un izvēloties drošākas preces.

NonHazCity projektu (Inovatīvi pārvaldības risinājumi bīstamo vielu emisiju minimizēšanā no apdzīvotām vietām Baltijas jūras reģionā) finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg Baltijas Jūras reģiona programmas ietvaros.

Combined NonHazCity- Logo