Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Esam partneri jaunā LIFE projektā

Oktobrī uzsākām dalību jaunā LIFE programmas projektā – “LIFE FitforREACH-2 – Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtējums“. Projektā piedalās 16 uzņēmumi un organizācijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Latvijā kopā ar mums – Baltijas Vides forumu projektā piedalās Ekodizaina kompetences centrs, LASUA, kā arī trīs ražošanas sektora uzņēmumi – SIA Kvist, SIA Kinetics Nail Systems un SIA Balticfloc.

  • 2023. gadā no 24.- 26. oktobrim Tallinā notika projekta LIFE FitforREACH-2 uzsākšanas sanāksme.
  • Projekta mērķis ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus šajās valstīs, kas savos produktos vai procesos izmanto bīstamas ķīmiskās vielas. Liels uzsvars projektā tiek likts uz ķīmisko vielu riska pārvaldības uzlabošanu uzņēmumos un bīstamo vielu aizvietošanu rūpnieciskajos procesos.
  • Pilotuzņēmumi ar nepacietību gaida plānoto pasākumu īstenošanu, lai uzlabotu ķīmisko vielu pārvaldību savos uzņēmumos un aizvietotu bīstamās ķīmiskās vielas.
  • Šoreiz projektā ir iesaistīta arī atkritumu nozare, kas palīdzēs novērtēt, kā noteikt bīstamās vielas atkritumos un kā šī informācija var mainīt atkritumu šķirošanas un apstrādes praksi.

Projektu finansē LIFE programma un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA).

Plašāka informācija par projektu atrodama tīmekļa vietnē www.fitreach.eu.