Dabas aizsardzība

Piedalāmies Ekoskolu izvērtējumā

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tajā pašā laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā ,jo tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību. Plašāka informācija: https://www.ecoschools.global 

Latvijā Ekoskolu programmā piedalās gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās. Programmu koordinē Vides izglītības fonds. Plašāka informācija: http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

Jau šajā nedēļā tiek uzsākta ikgadējā Ekoskolu programmas dalībnieku izvērtēšana tiešsaistes vizīšu formātā. Otro gadu arī Dace Strigune no Baltijas Vides Foruma piedalās izglītības iestāžu izvērtēšanā, sniedzot komentārus par mācību gada laikā paveikto un izsakot ieteikumus un iespējamos uzlabojumus. Iestāžu izvērtēšana tiešsaistes režīmā turpināsies līdz 15. jūnijam, pēc tam vērtēšana turpināsies pēc ekoskolu datu bāzē  ievietotās informācijas. Cerams, ka rudens pusē uz apbalvošanas ceremoniju jau varēsim tikties klātienē!