Icon PASĀKUMS

Piedalīsimies ekspedīcijā “Mana jūra”

Kampaņa “Mana Jūra” ekspedīcija, kuras mērķis ir veikt jūras piesārņojošo atkritumu monitoringu un apzināt Latvijas piekrastes dabas vērtības, dodas ceļā jau desmito gadu. Ekspedīcijas laikā dalībnieki ik gadu kājām mēro Latvijas jūras robežu visā tās garumā (no Nidas līdz Ainažiem), ceļā atrodoties apmēram mēnesi – no jūlija sākuma līdz augusta sākumam.

Šogad, atzīmējot ekspedīcijas desmito gadadienu, 17.-18. jūlijā Ovīšu bākā notiks desmitgades koprades pasākums, kura laikā būs gan slēpņu meklēšana, gan koncerts, gan iespēja iepazīt praktiskus risinājumus jūras aizsardzībai un piedalīties izstādes atklāšanā. Plašāka informācija un pieteikšanās pasākumam: https://www.manajura.lv/lv/jaunumi/mana-jra-aicina-uz-izzinom-diskusijm-un-kopradi-bk

Arī Baltijas Vides Forums aktīvi iesaistīties “Mana jūra” norisē. Koprades pasākuma laikā svētdien, 18. jūlijā, plkst. 14:00 notiks ekspertu diskusija “Bākas sarunas”, kuras gaitā tiks kopīgi meklēti piesārņojuma problēmas cēloņi un risinājumi no dažādām iesaistītajām pusēm. Eksperti centīsies atbildēt uz jautājumiem – ko piesārņojums nodara piekrastei un jūrai un, kāda veida piesārņojums tas ir?

Diskusijā piedalīsies arī mūsu kolēģe – vides eksperte Anda Ruskule, jo viena no Baltijas Vides Foruma ilggadējām tēmām ir Baltijas jūras aizsardzība, ainavu ekoloģija, jūras telpisko plānošanā un jūras ekosistēmas pakalpojumi un novērtējums.

Savukārt 19. jūlijā divas mūsu kolēģes – Anda Ruskule un Agnese Reķe – pievienosies ekspedīcijai posmā Ovīši-Miķeļbāka, lai iesaistītos “Mana jūra” jūras piesārņojošo atkritumu monitoringā, kā arī veiktu piekrastes apmeklētāju anketēšanu par iedzīvotāju iemīļotākajām atpūtas vietām pie jūras Latvijā MAREA projekta vajadzībām.

MAREA projekts ir viens no jūras tēmu projektiem, ko patlaban īsteno Baltijas Vides Forums. Tajā tiek izstrādāti un testēti jauni ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas, vides resursu uzskaites un ilgtspējīga novērtējuma koncepti, kā arī izstrādāti ilgtspējīgi plānošanas risinājumi divās pārrobežu pilot-teritorijās: Somijas-Igaunijas pilot-teritorijā Somu līcī un Latvijas-Igaunijas pilot-teritorijā Rīgas līcī.

Šobrīd viena no MAREA projekta aktualitātēm ir iedzīvotāju aptauja par savu iecienītāko atpūtas vietu un aktivitāti pie jūras. Aptaujā ir iespējams piedalīties arī tiešsaistē, aipzildot anketu:

Latviešu valodā -> https://arcg.is/1OTTOq0
Angļu valodā -> https://arcg.is/1XTrLD
Krievu valodā -> https://arcg.is/0PeW9v

  • Anketēšana sākusies 1. jūlijā un tā turpināsies visu 2021. gada vasaru. Anketa tiks izplatīta gan tiešsaistē, gan klātienē jūras piekrastes apmeklētājiem.
  • Aptuvenais aptaujas aizpildīšanas ilgums – 10 minūtes. Aptauja ir anonīma un sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Dalība aptaujā ir brīvprātīga. Katrs dalībnieks aptaujā var piedalīties vienu reizi.
  • Jautājumu gadījumā rakstiet Baltijas Vides Foruma vides ekspertei Agnesei Reķei: agnese.reke@bef.lv

Plašāka informācija par MAREA projektu: https://www.bef.lv/projekti/marea