Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Projekta LIFE AskREACH noslēguma konference

LIFE AskREACH projekts tuvojas noslēgumam. 2023. gada 25. janvārī Briselē notiks projekta noslēguma konference, kurā plānots gan atskatīties uz paveikto, sasniegumiem un atziņām, gan arī izvērtēt turpmākās sadarbība iespējas, rezultātu pārnesi un ilgspēju.
Plašāka informācija par pasākumu, dienaskārtību un reģistrēšanos pieejama projekta mājaslapā: https://www.askreach.eu/register-for-life-askreach-final-conference/

Aktivitāte veikta LIFE programmas projektā “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).