Ūdens resursi

Ekosistēmu pakalpojumi jūras telpiskajā plānošanā – politikas rezumējums

Projektā MAREA izstrādāts jauns politikas rezumējums (policy brief) par ekosistēmu pakalpojumu nozīmi jūras telpiskajā plānošanā. Politikas rezumējums ir pieejams latviešu un angļu valodā.

Jūras telpiskā plānošana ir instruments, lai analizētu un plānotu cilvēku darbību jūrā ar mērķi panākt ekoloģisko, ekonomisko un sociālo ilgtspējību. Jūras telpiskās plānošanas pieejā ir svarīgi pielietot uz ekosistēmām balstītu pieeju, lai vienlaikus uzturētu veselīgu jūras ekosistēmu un sniegtu cilvēkiem iespēju ilgtspējīgi izmantot jūras resursus. Ekosistēmu pakalpojumi ir viens no stūrakmeņiem uz ekosistēmām balstītas pieejas plānošanā. Tomēr to iekļaušana plānošanas procesā nav vienkāršs uzdevums, jo ir sarežģīti analizēt dažādu pakalpojumu savstarpējās mijiedarbības un ietekmes. Turklāt papildus izaicinājumus rada datu harmonizēšanas jautājumi.

Vairāk par ekosistēmu pakalpojumu, to uzskaites nozīmi jūras telpiskajā plānošanā, kā arī par jūras ekosistēmu pakalpojumu kartēšanu un modelēšanu, kas tika veikta MAREA projektā jūras telpiskās plānošanas atbalstam, lasi Politikas rezumējumā.

MAREA projekta mērķis ir izstrādāt un testēt jaunus ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas, vides resursu uzskaites un ilgtspējības novērtējuma konceptus. Šie dažādie elementi apvienoti vienotā ģeoportālā, kas kalpo kā atbalsts lēmumu pieņēmējiem, piedāvājot ilgtspējīgus plānošanas risinājumus divās pārrobežu pilotteritorijās Baltijas jūrā: Somu līcī un Rīgas līcī. Vairāk par projektu: https://www.bef.lv/projekti/marea-lv/