Ūdens resursi

Izzinoši par gada dzīvotni – upju straujtecēm

Aicinām noskatīties izzinošu un interesantu sižetu par upju straujtecēm raidījumā “Vides fakti”! Daudz jaunu faktu un skaistu skatu! Kā eksperts komentāru sniedz arī LIFE GoodWater IP vadītājs Jānis Šīre.

Laimas Baumanes sižetu var noskatīties šeit: https://saite.lv/LOl4c

Projekta LIFE Goodwater IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai) mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos. Plašāka informācija – projekta mājaslapā: goodwater.lv