Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai

Projekta mērķis: nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu un apsaimniekošanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām.

Projekta uzdevumi:

 • novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados);
 • novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;
 • izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai;
 • veikt zālāju atjaunošanas pasākumus pilotteritorijās;
 • iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;
 • izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;
 • demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Publikācijas un ziņojumi latviešu valodā:

Projekta ziņojumi un citi materiāli angļu valodā pieejami šeit: https://www.bef.lv/projekti/grassservice

Galvenie fakti

 • Projekta akronīms: Grassservice
 • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums
 • Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienības LIFE+ programma un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
 • Īstenošanas laiks: 10/2013-12/2017
 • Projekta numurs:LIFE12 BIO/LV/001130

Projekta partneri:

Latvijas Dabas fonds; SIA “Bio Re”; Siguldas novada dome; Ludzas novada pašvaldība

 

 

 

 

 

Kontaktpersonas

 • Anda Ruskule
 • Kristīna Veidemane
 • Dace Strigune

CITI PROJEKTI

ENGRAVE

ENGRAVE

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā Projekta mērķis: uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par dabas aizsardzību (sadaļa tiek papildināta):   05/2018-04/2021: …

SELINA

Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu Projekta mērķi: atbalstīt virzību uz…

LIFE Viva Grass

 Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai Zālāji daudzviet Eiropā joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību, kas veidojusies dabisko…