Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai

Projekta mērķis: nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu un apsaimniekošanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām.

Projekta uzdevumi:

 • novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados);
 • novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;
 • izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai;
 • veikt zālāju atjaunošanas pasākumus pilotteritorijās;
 • iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;
 • izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;
 • demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Publikācijas un ziņojumi latviešu valodā:

Projekta ziņojumi un citi materiāli angļu valodā pieejami šeit: https://www.bef.lv/projekti/grassservice

Galvenie fakti

 • Projekta akronīms: Grassservice
 • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums
 • Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienības LIFE+ programma un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
 • Īstenošanas laiks: 10/2013-12/2017
 • Projekta numurs:LIFE12 BIO/LV/001130

Projekta partneri:

Latvijas Dabas fonds; SIA “Bio Re”; Siguldas novada dome; Ludzas novada pašvaldība

 

 

 

 

 

Kontaktpersonas

 • Anda Ruskule
 • Kristīna Veidemane
 • Dace Strigune

CITI PROJEKTI

UNISECO

Agrovides lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas Savienībā Eiropas mērogā ir palielinājusies izpratne par tiem…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par dabas aizsardzību (sadaļa tiek papildināta):   05/2018-04/2021: …

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…
ENGRAVE

ENGRAVE

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā Projekta mērķis: uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un…