Latvijas nevalstisko organizāciju lomas stiprināšana likumdošanas izstrādē un sabiedrības informētības līmeņa celšanā

Projekta mērķi:
– Veicināt nevalstisko organizāciju (NVO) dalību Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas izstrādē;
– Celt NVO zināšanu līmeni, lai izglītotu patērētājus par to tiesībām saistībā ar nepieciešamo informāciju par ķīmiskiem produktiem;
– Veicināt informācijas izplatīšanu plašākai sabiedrībai par patērētāju tiesībām attiecībā uz nepieciešamo informāciju par ķīmiskiem produktiem.

Mērķgrupa: patērētāju interešu un vides aizsardzības NVO gan nacionālā, gan reģionālā līmenī, kā arī tika piesaistītas NVO no bērnu tiesību aizsardzības organizācijas un arodbiedrībām.

Projekta aktivitātes:

  • “Apmācības par patērētāju tiesībām uz pilnīgu informāciju saistībā ar ķīmisko produktu drošību” sastāvēja no trim daļām, un šī apmācību kursa mērķis bija sniegt pārskatu par patērētāju tiesībām attiecībā uz drošiem ķīmiskiem produktiem, piemēram, dezinfekcijas līdzekļiem un cita veida sadzīves ķīmiju, kā arī attīstīt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas gan izvērtējot patērētājiem pieejamos ķīmiskos produktus, gan izplatot informāciju reģionos plašākai auditorijai.
  • Otrs kurss “Apmācības par jaunu likumdošanas aktu izstrādi Eiropas Savienībā un Latvijā saistībā ar ķimikāliju kontroli” sastāvēja no divām daļām, un tā mērķis bija sniegt zināšanas par jauno ķīmisko vielu un ķīmisko produktu politiku (angl. REACH) un veicināt vienotu nevalstisko organizāciju pozīcijas sagatavošanu.
  • Seminārs “Patērētājiem pieejamā informācija par ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem produktiem mazumtirdzniecība”, 2005. gada 24. maijs. Semināra mērķi bija sekojoši • Sniegt Latvijas nevalstisko organizāciju viedokli valsts institūcijām, tirgotājiem un ražotājiem: novērojumus un secinājumus par esošo situāciju saistībā ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas pieejami patērētājiem mazumtirdzniecībā; • Veicināt diskusijas un sadarbību starp Latvijas nevalstiskajām organizācijām, valsts iestādēm, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu tirgotājiem un ražotājiem. Dalībnieki: pārstāvji no vides, patērētāju interešu aizstāvības un citām nevalstiskām organizācijām, valsts iestādēm, kas iesaistītas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu kontrolē, tirgotāji un ražotāji. Pārstāvji no dažādām interešu grupām piedalījās diskusijas par patērētājiem pieejamo informāciju saistībā ķīmiskiem produktiem un biocīdiem, kā arī sniedza komentārus par esošo situāciju, piemēram, tulkojums latviešu valodā uz produktiem ir grūti salasāms, jo drukāts ar maziem burtiem, un ieteikumus situācijas uzlabošanai. Lai iegūtu vairāk informācijas skatīt semināra ziņojumu
  • Semināri patērētājiem par sadzīves ķīmiju 5 dažādos Latvijas reģionos (Alūksnē, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē), kurus sagatavoja un vadīja pārstāvji no NVO, kas ieguva zināšanas “Apmācībās par patērētāju tiesībām uz pilnīgu informāciju saistībā ar ķīmisko produktu drošību”.
  • Sagatavota informācija patērētājiem par sadzīves ķīmiju, marķējuma nozīmi, prasībām par iepakojumu un ieteikumi, iepērkot un izmantojot sadzīves ķīmiju.

Galvenie fakti

  • Projekta ieviesējs: Baltijas Vides Forums, Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Nīderlandes vēstniecības MATRA/KAP programma projekta “Stiprināt Latvijas nevalstisko organizāciju lomu likumdošanas izstrādē un celt sabiedrības informētības līmeni par aktuāliem vides un veselības aizsardzības jautājumiem” ietvaros.
  • Īstenošanas laiks: 12/2004-06/2005

CITI PROJEKTI

Placeholder

EcoHousing

Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis Somija, Igaunija un Latvija ir bagātas ar meža resursiem, kas ir atjaunojami…

Jūras un sauszemes sasaistes nodrošināšana telpiskās plānošanas procesā Baltijas jūras reģionā, izmantojot ekosistēmu pakalpojumu pieeju

Jūras un sauszemes sasaistes nodrošināšana telpiskās plānošanas procesā Baltijas jūras reģionā, izmantojot ekosistēmu pakalpojumu pieeju Sauszemes…

Upju pārvaldība

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana Projekta mērķis: izstrādāt risinājumus un priekšlikumus upju pārvaldības un apsaimniekošanas pilnveidošanai,…
Placeholder

Metālapstrādes nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs Ja pārstāvat metālapstrādes uzņēmumu, noteikti esat domājuši,…