Inovatīvi pārvaldības risinājumi bīstamo vielu emisiju minimizēšanā no apdzīvotām vietām Baltijas jūras reģionā

Projekta mērķis ir veikt pasākumus bīstamo vielu emisiju samazināšanai no neliela izmēra emisiju avotiem urbānās teritorijās.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Tiks identificētas un prioritizētas vielas, kas rada bažas, noteikti šo vielu izcelsmes avoti, katrā partner-pašvaldībā tiks sagatavotas individuālās bīstamo vielu izcelsmes avotu kartes un ķīmisko vielu rīcības plāni;
  • Partner-pašvaldībās tiks īstenotas 3 veidu kampaņas:

1) kampaņa pakalpojumu sniedzējiem veikt pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā;

2) kampaņa pašvaldību iestādēm veikt pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā

3) iedzīvotāju iesaistes aktivitātes

Sagaidāmie rezultāti – prioritizētas bīstamās vielas pilsētu notekūdeņos, identificēti to avoti, izstrādāti mēri emisiju samazināšanai, īstenotas kampaņas iesaistītajām merķauditorijām.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Kopumā 18 sadarbības partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas un Vācijas

Kontaktpersonas

  • Ingrīda Brēmere
  • Kristīne Sēnele
Interreg Baltic Sea Region - Logo
Nonhazcity

CITI PROJEKTI

LIFE FitForREACH-2

Chemicals Risk Management and Assessment of Alternatives: Tools and best practices to support circularity, create more…

BALTIPLAST

Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy context The BALTIPLAST  project’s main objective…

NonHazCity3

Reducing hazardous substances in construction to safeguard the aquatic environment, protect human health and achieve more…

LIFE AskREACH

Enabling REACH consumer information rights on chemicals in articles by IT-tools LIFE AskREACH  overall goal was…