Eiropas Savienības vides likumdošanas prasību īstenošanai un poligrāfijas nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla sekmēšanai Baltijas valstīs

Projekta mērķi: 

Mērķgrupa:

Projekta aktivitātes:

Galvenie fakti

  • Projekta ieviesējs: Baltijas Vides Forums, Latvija
  • Projektu līdzfinansē:
  • Īstenošanas laiks:

CITI PROJEKTI

Upju pārvaldība

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšanaSaskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem ir nepieciešams nodrošināt…

Latvijas NVO lomas stiprināšana likumdošanas izstrādē un sabiedrības informētības līmeņa celšanā

Latvijas nevalstisko organizāciju lomas stiprināšana likumdošanas izstrādē un sabiedrības informētības līmeņa celšanā Projekta mērķi: – Veicināt…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētāsProjekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas pilsētas…

LIFE Fit for REACH

Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitātiEiropas Savienības likumdošana bīstamo ķīmisko…
Menu