Ūdens resursi

Semināra “Zināšanu uzlabošana jūras vides aizsardzībai” materiāli

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar “Baltijas Vides Forumu” 2022. gada 7. jūnijā rīkoja Eiropas Jūras dienai 2022 veltītu semināru “Zināšanu uzlabošana jūras vides aizsardzībai”, lai kopā ar ekspertiem pārrunātu Baltijas jūras stāvokli un nākotnes pasākumus, kas nepieciešami efektīvākai jūras vides aizsardzībai un resursu izmantošanai.

Seminārā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku no dažādām ministrijām, valsts iestādēm, plānošanas reģioniem, piekrastes pašvaldībām, no ostu un NVO sektora, kā arī citi interesenti. Pēc ilgāka laika, tiekoties klātienes pasākumā, semināra dalībnieki ne tikai guva jaunas zināšanas par to, kas pēdējo piecu gadu laikā ir izpētīts Baltijas jūras Latvijas jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos, kādas ir to ietekmējošās slodzes un kādi ir pasākumi efektīvākai jūras aizsardzībai, bet arī izmantoja iespēju aktīvām diskusijām un domu apmaiņai ar nozares ekspertiem.

Semināra dienaskārtība un prezentācijas:

00_Jūras diena 2022_programma_07.06.2022
01_Ievads_par EJZF projektu_B.Zasa
02_Parskats par ZF petijumu_J.Aigars
03_Biologiska Daudzveidiba_I.Andersone
04_Putni_A.Stīpniece
05_Invazivas sugas_S.Strake
06_Baribas kedes_A.Labuce
07_Juras gultnes integritate_J.Aigars
08_Hidrografiskie apsakli_U.Bethers
09_Piesarnojosas vielas_N.Suhareva_I.Barda
10_Mikroplastmasas sastopamiba_I.Putna Nimane
11_Zivju novertejums_D.Ustups
12_Pasakumi, izmaksas, ieguvumi_K.Pakalniete
13_UBAP_eitrofikacija_L. Fibiga
14_JTP ieviesana_M.Grels
15_MAREA projekts_K.Veidemane