Klimata pārmaiņas un enerģija

IMPETUS projekts piedalās Zemgales reģiona apvienotajā vides, klimata un enerģētikas darba grupas sanāksmē

Projektā IMPETUS, sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas digitālais centrs”, izstrādā Zemgales reģionālo klimata pārmaiņu pielāgošanās plānu starpnozaru griezumā. Plāna izstrāde ietver regulāru sanāksmju – diskusiju ciklu, lai kopīgi pārrunātu aktuālos jautājumus un plāna izstrādes gaitu.

5.oktobrī Jelgavā IMPETUS projekta partneri piedalījās apvienotajā klimata, enerģētikas un vides koordinācijas darba grupas sanāksmē, kurā kopīgi ar pašvaldībām tika pārrunāti aktuālie projekti, Klimata likuma izstrādes gaita, ES fondu piesaistes iespējas vides un dabas aizsardzības jomās pašvaldībās, klimata pārmaiņu ietekme uz mežu un lauksaimniecību, kā arī citas aktualitātes saistībā ar klimata pārmaiņām. Lai pilnvērtīgi izstrādātu klimata pārmaiņu pielāgošanās plānu Zemgalei, aicinājām iesaistītās puses uz diskusiju par prioritārajiem pasākumiem dažādās nozarēs, piemēram, kādi pasākumi palīdzētu novērst potenciālo kaitējumu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, bioloģiskajai daudzveidībai, sabiedrības veselībai, pilsētvidei un infrastruktūrai.

Pateicamies dalībniekiem par aktīvo līdzdarbošanos sanāksmē un uz tikšanos nākamajos pasākumos!

Ekspertu sanāksme notika HORIZON2020 projekta „Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos” (Līguma Nr. 101037084) ietvaros.