Ūdens resursi

Semināra “Upju pārvaldība Latvijā” materiāli

2020. gada 27. augustā Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Peldu iela 25 -409, tika rīkots projekta “Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana” noslēguma seminārs (projekts Nr. 1-08/87/2019, finansē Latvijas vides aizsardzības fonds). Semināru varēja apmeklēt gan klātienē, gan arī pieslēgties tā tiešraidei.

Biedrība “Baltijas Vides Forums” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdens resursu nodaļu īsteno projektu “Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana”, kura mērķis ir izstrādāt risinājumus un priekšlikumus upju pārvaldības un apsaimniekošanas pilnveidošanai, lai sekmētu laba stāvokļa sasniegšanu Latvijas upēs.

Semināra mērķis: prezentēt veikto izpēti un izstrādātos priekšlikumus upju pārvaldības un apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai Latvijā, kā arī diskutēt un uzklausīt iesaistīto pušu viedokļus un argumentus par izstrādātajiem priekšlikumiem.

Semināra dienaskārtība un prezentācijas pievienotas zemāk:

00_Noslēguma pasākums_dienaskārtība_27.08.2020

01_Par projektu_K.Veidemane

02_Ūdeņu «tiesiskais» statuss_Z.Mikosa

03_Upju_apsaimniekosanas modelis_K.Veidemane

04_Upju pārvaldības instrumenti_priekšlikumi_Z. Mikosa