Ūdens resursi

Semināru cikla “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā” materiāli

Lai iepazīstinātu nozari, atbildīgās institūcijas, pašvaldības, potenciāli iesaistītās puses un sabiedrību ar apkopoto informāciju par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā un piedāvātajiem nacionāla mēroga risinājumiem notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas organizēšanai, LŪKA 2021. gada novembra mēnesī organizēja tematiskus seminārus dažādām mērķauditorijām.

Materiāli no semināriem pieejami: https://www.lwwwwa.lv/projekts-life/