Atskats uz mūsu 2021. gadu

Joprojām citādāks ir bijis šis gads, tomēr ne mazāk labs, vērtīgs un interesants! Joprojām ar ierobežojumiem tikties, doties komandējumos un rīkot pasākumus, joprojām lielā mērā attālinātā režīmā, joprojām mēģinot sabalansēt digitālos izaicinājumus ar saturiskajiem aspektiem un vides aizsardzības aktualitātēm. Tomēr esam apņēmības pilnas turpināt labi iesākto, kā arī īstenot jaunas ieceres un plānus!

Neliels kopsavilkums par nozīmīgāko un spilgtāko 2021. gadā. 

  • Desmit? Esam īstenojuši vairāk nekā 10 tematiskos klimata, vides un dabas aizsardzības projektus. Plašāk ar tiem var iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā: https://www.bef.lv/visi-projekti/ 
  • Sešpadsmit! Jūnija sākumā nosvinējām savu sešpadsmito dzimšanas dienu, jo 2005. gada 9. jūnijā biedrība “Baltijas Vides Forums” tika reģistrēta biedrību reģistrā.
  • Sabiedrības informēšana. Šajā gadā esam vairāk un aktīvāk iesaistījušies sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātēs – intervijās, lekcijās, ekspertu diskusijās – par dažādiem vides un dabas aizsardzības aspektiem, jo īpaši par patēriņa ieradumu maiņu. Plašāk ar mūsu aktivitātēm sabiedrības informēšanā var iepazīties mājaslapas sadaļā: https://www.bef.lv/sabiedribas-informesana-un-vides-izglitiba/
  • Vides politikas attīstība. Esam turpinājuši aktīvi piedalīties konsultatīvajās padomēs un sadarbības grupās, paužot savu nostāju par vides politikas attīstību Latvijā. Piemēram, ar Vides konsultatīvās padomes paveikto 2021. gadā var iepazīties šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/sanaksmju-darba-kartibas-protokoli-un-lemumi
  • Pētījumi. Esam līdzdarbojušies zinātniskos pētījumos un šo pētījumu rezultātu publiskošanā, piemēram, par ainavām, jūras ekosistēmu pakalpojumiem un to novērtējumu. Par Ikdienas mobilitātes attīstības plānu var vairāk uzzināt šeit: https://www.bef.lv/publicets-ikdienas-mobilitates-attistibas-plans/
  • Turam roku uz pulsa. Un sekojam līdzi jaunākajām zinātniskajām atziņām, pētījumiem un vides aktualitātēm Eiropā un visā pasaulē, piedaloties starptautiskās konferencēs, iniciatīvās un ekspertu darba grupās.

2022. gadā ikvienam novēlam stipru veselību, zinātkāri, jaunas ieceres, kā arī radošus un finansiālus panākumus.

Par Baltijas Vides Foruma aktivitātēm, pasākumiem un notikumiem turpinās informēt mūsu komunikācijas komanda – Agnese R., Līga P. un Dace.

Vizualizācija tapusi ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, projektā “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām” (projekta numurs: 1-08/48/2021).