Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Simpozijs par bīstamajām ķīmiskajām vielām

2023. gada 20. aprīlis projektam NonHazCity 3 ir nozīmīga diena – projekta partneru pilsētu pašvaldību pārstāvji no Hamburgas, Stokholmas, Helsinkiem un Rīgas kopā ar divām partnerorganizācijām ir devušies uz Strasbūru, lai piedalītos simpozijā “Profilakse un aizsardzība pret endokrīno sistēmu noārdošām ķīmiskām vielām – kāda loma pilsētu un pašvaldību aliansei Eiropā?”.

Pasākumā šopēcpusdien notiks īpaša paneļdiskusija, kas veltīta vietējām aktivitātēm un secinājumiem no iepriekšējām NonHazCity projekta kārtām.

Tā kā uzlabojumi Eiropas tiesību aktos par ķīmiskajām vielām notiek visai lēni, gan sabiedrība, gan vide joprojām ir pakļauti bīstamu piesārņotāju, tostarp endokrīno sistēmu bojājošu ķīmisko vielu, kas ir sastopamas mūsu ikdienas dzīvē, iedarbībai. Šo apsvērumu dēļ simpozija mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu starp vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā uzsāktām iniciatīvām, lai palielinātu cilvēku informētību un samazinātu kaitīgu ķīmisko vielu iedarbību, jo īpaši uz neaizsargātākām sabiedrības grupām.

Simpoziju organizē Francijas vides aizsardzības organizācija Réseau Environnement Santé (RES) sadarbībā ar EDC-Free Europe Coalition un Baltijas Vides Forumu Vācijā.

Projektu NonHazCity 3 no Latvijas pārstāv projekta vadītājs Normunds Vagalis un Rīgas domes deputāte Mairita Lūse.