Ilgtspējīga mobilitāte

SUMBA & Baltic Loop koprades seminārs

5. martā Rīgas Rātsnamā ar mērķi diskutēt par Rīgas metropoles areāla mobilitātes attīstības risinājumiem un SUMP pieejas īstenošanas iespējām norisinājās koprades seminārs “Pilsētvides mobilitātes plānošana un SUMP pieejas īstenošana Rīgas metropoles areālā”.
Koprades seminārs bija sadalīts divos blokos.

Pirmajā daļā iesaistītās puses tika iepazīstinātas ar esošo situāciju un plānotajiem rezultātiem projektos SUMBA un BALTIC LOOP. VARAM pārstāvis reprezentēja MK apstiprinātās Reģionālās politikas pamatnostādnes 2027, Satiksmes ministrijas pārstāvis prezentēja šobrīd izstrādes procesā esošās Transporta attīstības pamatnostādnes 2027, stratēģiskos virzienus. Autotransporta direkcijas pārstāvis ieskicēja Sabiedriskā transporta koncepciju no SUMP perspektīvas.

Prezentācijas:
1. Virzībā uz SUMP pieejas īstenošanu Rīgā un tās apkārtnē
2. SUMBA projekts – pašreizējie rezultāti un aktivitātes Rīgas metropoles areālā
3. Baltic Loop projekts – Rīgas metropoles areāla mobilitātes risinājumi Centrālbaltijas reģiona mērogā
4. Transporta attīstības pamatnostādnes 2027 – stratēģiskie virzieni
5. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2027 – atbalsts mobilitātei
6. Sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 2030 no SUMP perspektīva

Pasākuma otrajā daļā norisinājās interaktīvs darbs grupās.
Pasākuma un grupu darba kopsavilkums pieejams ŠEIT.


Pasākums rīkots INTERREG projekta „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) ietvaros.