Dabas aizsardzība

Top aplikācija, kas ļaus novērtēt nākotnes klimata piemērotību dabisko zālāju augu sugām

Bioloģisko daudzveidību ietekmē dažādi faktori, to skaitā klimata pārmaiņas. Copernicus SIS Biodiversity projekta mērķis ir izstrādāt platformu ar īpaši pielāgotiem bioklimatiskajiem rādītājiem, kas ļautu izvērtēt mainīgo klimata apstākļu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem un risināt ar to saistītos dabas aizsardzības izaicinājumus. Projektā ir iesaistīti partneri no Beļģijas, Latvijas, Igaunijas, Dānijas un Kamerūnas. Katras valsts eksperti ir specializējušies kādā konkrētā bioloģiskās daudzveidības jomā, tā nodrošinot SIS Biodiversity platformas daudzveidību. Latvijas pētījumā izvēlētā projekta tēma, ar ko nodarbojas Baltijas Vides Forums, ir vērsta uz bioloģiski vērtīgo jeb dabisko zālāju apsaimniekošanu. Raksta turpinājums lasāms šeit.

Projekts tiek īstenots Eiropas Copernicus Klimata pārmaiņu servisa (C3S) programmas ietvaros, kurā paredzēts izvērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.