Ūdens resursi

Krasta ainavu telpu novērtējums – no jūras puses!

Kādi būtu risinājumi, iespējas un scenāriji, lai līdzsvarotu vēja parku attīstību jūrā, piekrastes tūrisma attīstību un ainavas vizuālās kvalitātes saglabāšanu Dienvidkurzemes piekrastē? Šāds ziņojums taps Land-Sea-Act projektā, arī pirmais svarīgais etaps – projekta teritorijas izpēte – jau paveikts!

2019. gada vasarā Baltijas Vides Foruma ekspertes apsekoja un izpētīja 11 ainavu telpu veidus no Latvijas robežas Nidā līdz Labragam vairāk nekā  kā 100 km garumā un apmēram 10 km platumā. Ekspertes apsekoja un novērtēja gan āraines, gan mežaines, gan polderus, gan purvaines, gan urbānās ainavas, gan upju ainavas un, protams, krasta zonu un pludmali. Iegūts gandrīz 14 GB foto materiāla, dažādi pieraksti, intervijas, atzīmes kartēs un citi dati. Fotogalerija ar ieskatu 2019. gada izpētes norisē.

Savukārt pagājušajā nedēļā (27.-29. jūlijs) Dienvidkurzemes piekraste tika apsekota no jūras puses, kuģojot ar jahtu! Baltijas Vides Foruma eksperti ar jahtu “Ariadne”, tās kapteini un kapteiņa palīgu 3 dienās nokuģoja 100 jūras jūdzes (apmēram 120 km) maršrutā Pāvilosta-Labrags-Liepāja-Lietuvas robeža-Liepāja-Pāvilosta, novērtēja 18 krasta ainavu telpas, dokumentēja tās, veica fotofiksāciju un krasta ainavu telpu raksturojošo elementu ģeotelpiskās datu bāzes verifikāciju, labošanu un papildināšanu. Fotogalerija ar ieskatu 2020. gada izpētes norisē.

Tagad visi iegūtie dati no abiem Dienvidkurzemes piekrastes apsekojuma etapiem tiek analizēti, lai Baltijas Vides Foruma eksperti varētu uz tiem balstīt un izstrādāt tematisko ziņojumu par stratēģiskiem risinājumiem līdzsvarotai jūras-sauszemes resursu izmantošanai, ko ņemt vērā Latvijas jūras telpiskā plānojuma 2030 ieviešanā.

Projekta Land-Sea-Act mērķis: tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses, lai rastu risinājumus jūras plānošanai un jūru saistītās ekonomikas jeb “zilās” ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem un izstrādātu Zilās izaugsmes un piekrastes daudzlīmeņu pārvaldības programmu. Plašāka informācija par Land-Sea-Act projektu lasāma šeit.