Ūdens resursi

Tuvplānā gada dzīvotne 2024 – mitrāji

Mitrāji ir teritorijas, kurās pastāvīgi vai periodiski uzkrājas ūdens. Tie ir purvi, upes, ezeri, strauti, palieņu pļavas, mitri un pārplūstoši meži, jūras piekraste, upju deltas, arī cilvēku veidotas ūdenstilpnes. Tie ir ļoti nozīmīgi gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan cilvēka dzīvē, jo nodrošina ūdens attīrīšanu, mazina klimata pārmaiņas, uzkrāj oglekli, kā arī ir mājvieta dažādu sugu augiem un dzīvniekiem.

 

Diemžēl mitrāji izzūd trīs reizes ātrāk nekā meži, diemžēl šis zaudējums turpina pieaug. Tāpēc šogad mitrājs atzīts par gada dzīvotni – lai palielinātu sabiedrības izpratni par to, cik daudz mitrāji sniedz cilvēces un planētas labā, un lai veicinātu to saglabāšanu, saprātīgu izmantošanu un atjaunošanu.

Latvijā vien dabas saudzēšanai būtu vajadzīgs ap 1000 mākslīgo mitrāju! Kāpēc tā? Aicinām par to plašāk lasīt portāla LSM rakstā, kur savu viedokli par mitrāju nepieciešamību izsaka arī LIFE GoodWater IP vadītājs Jānis Šīre: https://www.lsm.lv/raksts

Savukārt Dabas aizsardzības pārvalde piedāvā iespēju Mitrāju mēnesī ar pārgājieniem, lekcijām un talkām izprast mitrājus, visā Latvijā organizējot pasākumus, kas visdažādākajos veidos iepazīstinās ar Latvijas mitrājiem. Līdz ar to katrs var izvēlēties sev ērtāko pasākuma veidu un norises vietu. Piemēram, Kurzemē paredzēta nodarbība “Dzīvā Užava” par mitrājiem un to nozīmi dabā un cilvēku dzīvē, kā arī četri pārgājieni ar atšķirīgu norises vietu, distanci un mitrājiem. Savukārt Ķemeru Nacionālajā parkā notiks nodarbības “Ķemeru Nacionālais parks – Mitrāju karaliste”, kurās stundas garumā varēs gūt atbildi uz jautājumu, kāpēc mitrāji ir svarīgi gan dabas daudzveidības nodrošināšanai, gan cilvēka labklājībai.

Plānota arī dabas sakopšanas talka Kaņiera ezera apkaimē, lai dabas izziņai būtu apvienota ar praktisko darbošanos. Plašāka informācija par pasākumiem un aktivitātēm pieejama šeit: https://www.daba.gov.lv/lv/jaunums

Papildus informācija par 2024. gada dzīvotni var lasīt un uzzināt Latvijas Dabas fonda mājaslapā, kurā plašāk lasāms gan par 1972 gadā Ramsārē pieņemto starptautiska konvencija par mitrājiem, gan par mitrāju sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem, gan uzzināt, kuras Latvijā ir sešas starptautiskas nozīmes mitrāju vietas: https://ldf.lv/lv/article/gada-dzivotne-2024-mitraji

 

 

 

 Projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv