Ūdens resursi

Uzlabo ūdens kvalitāti Toras upē

Projekta LIFE GoodWater IP partneris AS “Latvijas valsts meži” septembrī Toras upes krastos Rietumvidzemes reģionā uzsākusi darbus, kas nepieciešami koku sugu sastāva dažādošanai. Šo darbību mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Toras upē un Aģes upes baseinā.

Toras upes ūdens kvalitāti negatīvi ietekmējis piesārņojums, ko rada 20. gadsimta laikā veiktā upes taisnošana un padziļināšana, kā arī mazo daļiņu un augu barības vielu – slāpekļa un fosfora – ieskalošanās. Lai to mazinātu, nozīmīga loma ir mežu apsaimniekošanai upju piekrastē.

Visu rakstu lasiet projekta mājaslapā: https://goodwater.lv/uzlabos-udens-kvalitati-toras-upe/

 Projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv