Ilgtspējīga mobilitāte

Darbnīca “Mobilitātes punkti Latvijā”

Kādas ir mobilitātes iespējas Latvijā? Kā to uzlabos jaunie pasažieru vilcieni, dzelzceļa staciju un pieturas punktu modernizācija, autobusu maršrutu reorganizācija?

Lai pilnvērtīgi nostiprinātu “dzelzceļš kā mugurkauls” ideoloģiju,ir vajadzība pēc efektīviem dažādu transporta veidu savienojumiem, tai skaitā mobilitātes punktu izveides.

Mobilitātes nedēļā Baltic Loop projekta ietvaros organizētājā praktiskajā darbnīcā projekta SUMBA eksperts Viesturs Laurs izklāstīja Latvijas transporta sistēmai piemērotu mobilitātes punktu struktūru un klasifikāciju.

Mobilitates punkti

Materiāls “Mobilitātes punktu konceptuāls dalījums”.

Par foto paldies Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjiem!
Prezentācijas materiāls sagatavots INTERREG projekta „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) ietvaros.