Dabas aizsardzība

Dabā balstīti risinājumi Zemgales ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības plānošanā

Turpinot projekta LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) ieviešanu, partneri no Zemgales Bauskas un Rundāles novadā 12. un 13. septembrī organizēja divu dienu semināru “Ainavu plānošana – ekoloģisko, sociālo, kultūras un ekonomisko aspektu integrēšana”. Seminārā piedalījās projekta vadošā partnera – Zemgales Plānošanas reģiona, partneru – Baltijas Vides Foruma, Jelgavas, Bauskas un Rundāles novada pašvaldības, Biržu rajona pašvaldības, Biržu un Žagares Reģionālā parka direkcijas pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Seminārā mērķis bija rast iespēju dalīties praktiskā darba pieredzē un iegūt jaunas zināšanas dažādu ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības aspektu integrēšanā vietēja līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā. Ja jau agrāk Biržos un Žagarē notikušajos semināros galvenokārt runāja par ainavisko vērtību saglabāšanas un uzlabošanas jautājumiem pilsētu urbās vides un vēsturisko parku ainavā, tad Bauskas un Rundāles seminārā dalībnieki vairāk pievērsās kultūrvēsturiskā mantojuma, ainavas estētisko vērtību un mazo upju ekosistēmu saglabāšanas jautājumiem. Bauskā, piemēram, semināra dalībnieki varēja vērot Mūsas upes, kas pēdējā laikā līdzīgi kā citas mazās upes strauji aizaug ar dažādiem ūdensaugiem, gultnes un krastu tīrīšanu ar pļāvēja – amfībijas palīdzību, kas iegādāts ar projekta atbalstu. Tāpat bija iespēja apmeklēt Bauskas pili un tā harmonisku iekļaušanos apkārtējā ainavā, kas ir daļa no Bauskas dabas parka – NATURA 2000 teritorijas.

Savukārt Rundāles pils muzeja direktore Laura Lūse sniedza plašu ieskatu Rundāles pils ansambļa teritorijas attīstībā, kuras dominante ir baroka stila franču dārzs, kas pilnībā saglabājis arhitekta Frančesko Rastrelli 18. gadsimtā izstrādāto plānojumu, kas ietver arī apjomīgu rožu kolekciju. Der piebilst, ka kopumā Rundāles pils Rožu dārzā patlaban aug aptuveni 2230 rožu šķirņu. Kā pēdējā laika jaunumu direktore minēja pērnajā gadā sāktos vēsturisko augļu dārzu atjaunošanas darbus pils Rietumu pusē, tos papildinot ar mūsdienu ābeļu šķirnēm, kam būs paliekoša ainaviska vērtība. Līdztekus tam muzeja ļaudis ir apņēmības pilnu panākt pils ansambļa iekļaušanu UNESCO mantojuma sarakstā.

Semināra izskaņā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Mežotnes senvietu kompleksu, kur Lielupes abos krastos atrodas piecas senvietas – Mežotnes centra senkapi, pilskalns ar nocietinājuma vaļņiem un ostas vietu, Vīna kalns, vēl vieni senkapi un Līgotņu apmetne. Kompleksā ir sakārtota tūristiem nepieciešamā infrastruktūra, ar projekta ENGRAVE atbalstu izveidota labiekārtota gājēju taka uz Vīna kalnu, ik gadu notiek Pilskalna svētki, kad apmeklētājiem ir iespēja iesaistīties vairāku seno amata prasmju apguvē, aplūkot seno ieroču kolekciju, baudīt uz ugunskura gatavotu maltīti. Turklāt Mūsas un Mēmeles sateces vieta pie Bauskas pils, Rundāles pils komplekss un Mežotnes pilskalna ainava kopš pērnā gada ir iekļautas Latvijas digitālajā ainavu dārgumu krātuvē.

Fotogalerija no pasākuma.

Informācija sagatavota, balstoties uz www.zemgale.lv publicēto rakstu