Ilgtspējīga mobilitāte

Aicinām uz Velo Forumu 2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” un biedrību “Latvijas Riteņbraucēju apvienība” 22.janvārī organizē diskusiju forumu “Velo Forums 2020”.

orumā pārrunās velosatiksmes nozares aktualitātes, izaicinājumus un veidus, kā pilnvērtīgi velosatiksmi integrēt kopējā transporta sistēmā. Forums vērsīs sabiedrības un politikas plānotāju uzmanību uz ieguvumiem, ko pārvietošanās ar velosipēdu sniedz, piemēram, dabas resursu saudzēšana, siltumnīcas efekta gāzu emisiju daudzumu samazināšana un veselības uzlabošanā.

Pasākumā paredzētas arī interaktīvas diskusijas grupās, kurās dažādu jomu speciālisti diskutēs par izaicinājumiem velosatiksmes attīstībai un sadarbības iespējām starp pašvaldībām un valsts institūcijām, kā arī meklēs risinājumus velosatiksmes straujākai attīstībai.

Aicinām sekot līdzi pasākuma tiešraidē, kas būs pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.

Pašreiz vienīgais politikas plānošanas dokuments velosatiksmes attīstībai ir Velosatiksmes attīstības plāns 2018.-2020.gadam, ko izstrādājusi Satiksmes ministrija. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir uzdevums organizēt Velo Forumu, lai pārrunātu attīstības perspektīvas un problēmjautājumus pašvaldībās par velosatiksmi. Attīstības jautājumus plānots iekļaut jaunajās Transporta attīstības pamatnostādnēs un, balstoties uz šajā forumā izskanējušām idejām, tiks sagatavoti priekšlikumi turpmākai velosatiksmes attīstības politikas plānošanai.

Pasākums organizēts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un projekta “Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās” (CyclUrban) finansiālu atbalstu.