Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

LIFE Fit for Reach ekspertes komentārs EURONEWS sižetā

Ziņu portāla Euronews sadaļas Business Planet žurnālists Pauls Hakets (Paul Hacjett) 2019. gada nogalē viesojās Latvijā, lai sagatavotu sižetu par ražotāju atbildību bīstamo ķīmisko vielu pārvaldībā savā uzņēmumā.

Žurnālists apmeklēja uzņēmumu “Spodrība”, izzinot tā pieredzi un atziņas REACH regulas prasību īstenošanā. Savukārt projekta LIFE Fit for REACH projekta eskperte – mūsu kolēģe Agnese Meija-Toropova – stāstīja par projekta ieguldījumu, informējot uzņēmumus par aktuālākajām likumdošanas prasībām attiecībā uz īpašas bažas izraisošajām vielām, ķīmisko vielu inventarizāciju un galvenajiem pārvaldības principiem, kā arī par iespējām īstenot bīstamo vielu aizvietošanu, lai samazinātu to ietekmi uz vidi, parādot, ka tas atmaksājas ne tikai vides aizsardzības jomā, bet arī ekonomiski.

Raksts lasāms un video pieejams Euronews mājaslapā.