E-mobilitate Latvijā

Uzzināt vairāk

Portāls par zāles resursu izmantošanu

Uzzināt vairāk

 

Portāls gudrākai izvēlei

Uzzināt vairāk

 

Mobile2020 izaicina pilsētniekus

Uzzināt vairāk

Baltijas valstu upju apsaimniekošana

Uzzināt vairāk

Portāls par Baltijas jūru

Uzzināt vairāk 

MŪSU TĒMAS

Dabas aizsardzība

Klimata pārmaiņas un enerģija

Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Ūdens resursi

Atkritumu apsaimniekošana

Sadarbības stiprināšana

MŪSU MĒRĶIS ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā


Jaunumi

25.08.2016
Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā par zālāju atjaunošanas darbu veikšanu Siguldas novadā
[vairāk]

22.08.2016
Atvērto durvju dienas projekta LIFE Viva Grass pilotteritorijās
[vairāk]