Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās (CyclUrban)Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes un klimata pārmaiņu samazināšanas aktivitāte. 

Projekta ietvaros paredzēts izpētīt pašreizējo situāciju un izstrādāt pasākumus, kas  stiprinās velo infrastruktūras, politikas, plānošanas un pakalpojumu jomās, ņemot vērā arī tādas nozares mūsdienu tendences kā elektrovelosipēdi un kravas velosipēdi.

Viens no projekta rezultātiem ir velobraukšanas integrēšana pilsētas stratēģijās vienā pilsētā katrā no piecām projekta valstīm: Tartu (Igaunija), Rīga (Latvija), Varšava (Polija), Velika Gorica (Horvātija) un Vrilissia (Grieķijas Atēnu daļa). Lai veicinātu velobraukšanu, katra  no projektā iesaistītajām pilsētām izstrādās savu velobraukšanas stratēģiju. Projekta ietvaros tiks sniegti ieteikumi, kā velobraukšanu atbalstīt nacionālā līmenī., un apkopota starptautiskā nozares pieredze.

Galvenā projekta mērķauditorija ir iesaistītās pašvaldības, plānošanas speciālisti un nacionālā līmeņa lēmumu pieņēmēji, kuru paredzēts sapulcēt semināros un diskusijās.

Projekta buklets (ENG) pieejams šeit.
Projekta plakāts (ENG) pieejams šeit.

Projektu daļēji finansē Eiropas Klimata iniciatīva. Šī iniciatīva ir Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMUB) finansēšanas programma, kuru pārvalda Starptautiskās sadarbības biedrība (GIZ). Iniciatīvas galvenais mērķis ir veicināt sadarbību klimata jomā Eiropas Savienībā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

 

                           

 

Īstenošanas laiks:

11/2017 – 02/2020

Projektu finansē

Projektu daļēji finansē

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums - Vācija

Projekta partneri
Vācijas Kosmosa aviācijas centrs
Baltijas Vides Forums – Latvija
Latvijas Riteņbraucēju apvienība
Tartu pilsēta (Igaunija)
Baltijas Vides Forums – Igaunija
Ilgtspējīgas attīstības dizaina biedrība (Horvātija)
Velikas Goricas pilsēta (Horvātija)
Atēnu Nacionālā observatorija (Grieķija)
Ekopilsēta (Grieķija)
Atēnu Valsts Tehniskā universitāte (Grieķija)
Fonds Zemei un cilvēkiem (Polija)
Varšavas pilsēta (Polija)i

Kopējais budžets

640 000 €

Plašāka informācija

Līga Pakalna
Vides eksperte / projektu koordinatore
Tel. + 371 6735 7550
liga.pakalna[at]bef[dot]lv