29.05.17

Starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs par atjaunojamo energoresursu izmantošanu


No 22. līdz 24. maijam Roskildē (Dānijā) “Baltijas Vides Foruma” ekspertes piedalījās starptautiskā pieredzes apmaiņas seminārā par atjaunojamo energoresursu (AER) projektu īstenošanu. Eksperti no Dānijas un Vācijas iepazīstināja ar biogāzes ražošanas un vēja enerģijas izmantošanas projektiem, kā arī šo projektu plānošanas kritērijiem, potenciālajiem konfliktiem un risinājumiem. Semināra gaitā tika pārrunāti principi un iespējas dažādu ieinteresēto pušu iesaistīšanai AER projektu īstenošanā.

Semināra dalībnieki apmeklēja Koges (Køge) pašvaldības teritorijā ierīkoto vēja parku (5 vēja turbīnas) un pārrunāja vietējo iedzīvotāju iesaisti un kompensācijas mehānismus par vēja parka radītajām neērtībām. Semināra ietvaros pasākuma dalībnieki apmeklēja arī Solrodas (Solrød) pašvaldībā ierīkoto biogāzes ražošanas staciju, kas veiksmīgi izmanto gan pārtikas atkritumus (pektīna un pienskābo baktēriju ražošanas atlikumu), krastā izskalotās jūras aļģes, kā arī kūtsmēslus biogāzes ražošanā. Iegūtā biogāze tiek izmantota koģenerācijas stacijā. Šādu tehnoloģisko risinājumu izmantošana ļauj risināt vairākas svarīgas problēmas, tai skaitā, samazināt krastā izskaloto aļģu radītās smakas un jūras ūdens piesārņojumu ar organiskajām vielām. Vienlaikus tiek samazināts fosilā kurināmā apjoms, kas nepieciešamas enerģijas ražošanai. Savukārt biogāzes ieguves procesā tiek radīts lauksaimniecībā izmantojams organiskais mēslojums. Plašāka informācija par Solrodas biogāzes ražošanas staciju pieejama šeit: solrodbiogas.dk/en/about-solroed-biogas .

Seminārs tika rīkots projekta “Teritorijas enerģijai Baltijā - plānošanas perspektīva” (BEA – APP) ietvaros.