Pētījums par cieto daļiņu emisiju avotiem, ietekmi uz gaisa kvalitāti un piesārņojuma samazināšanas iespējām Latvijā


Cietās daļiņas (PM10 un PM2.5) ir viens no galvenajiem gaisa piesārņojuma veidiem Latvijā. Monitoringa rezultāti šim piesārņotājam uzrāda pastāvīgu robežlielumu pārsniegumu. Galvenie piesārņojuma avoti ir transports, sadedzināšanas iekārtas, rūpnieciskie procesi, kā arī pārrobežu pārneses. ES ir noteikti jauni normatīvi smalkajām cietajām daļiņām PM2,5, kas ir jāsasniedz noteiktā laika periodā, samazinot gaisa piesārņojumu. Latvijā galvenā problēma attiecībā uz šo gaisa piesārņotāju ir tā, ka nav skaidri apzināti iespējamie pasākumi cieto daļiņu piesārņojuma samazināšanai. Lai sagatavotos jauno ES prasību ieviešanai, ir nepieciešama laba izpratne par esošajiem cieto daļiņu emisiju avotiem, piesārņojuma tendencēm, kā arī nepieciešams apzināt labas prakses piemērus cieto daļiņu piesārņojuma samazināšanai.
 
Projekta mērķis ir izvērtēt dažādu cieto daļiņu (PM10 un PM2,5) emisijas avotu ietekmi uz gaisa kvalitāti Latvijā, novērtēt potenciālās iespējas samazināt šo piesārņotāju emisijas, apkopot labas prakses piemērus, kā arī sniegt ieteikumus pasākumiem cieto daļiņu emisiju samazināšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētvidē.
 

Īstenošanas laiks

03/2007-12/2007

Projektu līdzfinansē

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Tel. 6735 7561
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv