Dabas aizsardzība

Projekts ENGRAVE tiek prezentēts starptautiskā simpozijā

2019. gada 1.-5. jūlijā Milānā, Itālijā notika Starptautiskās Ainavu ekoloģijas asociācijas (angļu valodā – International Association for Landscape Ecology/ IALE) 10. Pasaules kongress.
Kongresa oficiālā mājaslapa: www.iale2019.unimib.it

Kongresa ietvaros Baltijas Vides Foruma eksperte Anda Ruskule uzstājās simpozijā “Working with Natural Processess: Co-benefits at the Landscape scale” ar ziņojumu par zaļās infrastruktūras plānošanu  plūdu risku mazināšanai un ekosistēmu dzīvotspējas stiprināšanai zemieņu upju ainavās Latvijā un Lietuvā “Green infrastructure planning for reduction of flood risks and improvement of ecosystem viability within lowland river landscapes in Latvia and Lithuania”, iepazīstinot šimpozija dalībniekus ar projekta ENGRAVE konceptu, mērķiem un metodoloģiju zaļās infrastruktūras un ainavas integrētajā plānošanā.

Tāpat A. Ruskule bija līdzautore prezentācijai par ekosistēmas pakalpojumiem un to būtisko lomu zaļās infrastruktūras un ainavas plānošanā “Ecosystem services as an integral support tool for green infrastructure and landscape planning: a case of agro-industrial landscapes in Latvia”, kā arī piedalījās plenārsēdēs un citos simpozijos, tādējādi iepazīstoties ar ārvalstu pieredzi un jaunākajām atziņām zaļās infrastruktūras un dabā balstītu risinājumu plānošanā, kā arī ainavu ekoloģijas nozīmi  lēmumu pieņemšanā  un zemes pārvaldībā. iegūtās zināšanas, kontakti un pieredze būs ļoti svarīgi, turpinot darbu pie projekta ENGRAVE īstenošanas.