Dabas aizsardzība

Ieskats Dienvidkurzemes piekrastes apsekojumā

Kādi būtu risinājumi, iespējas un scenāriji, lai  līdzsvarotu vēja parku attīstību jūrā, piekrastes tūrisma attīstību un ainavas vizuālās kvalitātes saglabāšanu Dienvidkurzemes piekrastē? Šāds ziņojums vēl tikai taps Land-Sea-Act projekta ietvaros, bet pirmais svarīgais etaps jau paveikts – projekta pilot teritorijas izpēte!

7 dienas, 2 ekspertes, 11 ainavu telpu veidi no Latvijas robežas Nidā līdz Labragam, kas izpētīti vairāk nekā  kā 100 km garumā un apmēram 10 km platumā, apsekojot un novērtējot gan āraines, gan mežaines, gan polderus, gan purvaines, gan urbānās ainavas, gan upju ainavas un, protams, pludmali. Skaistie mirkļi noķerti kadrā un apskatāmi fotogalerijā.

Iegūts gandrīz 14 GB foto materiāla, dažādi pieraksti, intervijas, atzīmes kartēs un citi dati, kas tagad tiks analizēti un strukturēti, lai Baltijas Vides Foruma ekspertes varētu uz tiem balstīt un izstrādāt tematisko ziņojumu par stratēģiskiem risinājumiem līdzsvarotai jūras-sauszemes resursu izmantošanai. Projekta noslēgumā tiks sagatavotas arī vadlīnijas pašvaldību un valsts sadarbībai jūras un piekrastes resursu izmantošanai un ainavu plānošanā, kā arī rekomendācijas uzņēmējdarbības (īpaši tūrisma) veicināšanai piekrastē.

Projekta Land-Sea-Act mērķis: tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses, lai rastu risinājumus jūras plānošanai un jūru saistītās ekonomikas jeb “zilās” ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem un izstrādātu Zilās izaugsmes un piekrastes daudzlīmeņu pārvaldības programmu. Plašāka informācija par projektu lasāma šeit