JAUNUMI

Dabas aizsardzība

12. jūlijā notiks 2 semināri LIFE projektu rakstītājiem

12. jūlijā, Zoom tiešsaistes platformā, norisināsies seminārs LIFE “Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte” apakšprogrammas projektu rakstītājiem, kā…
Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Daudzos patēriņa produktos joprojām konstatē kaitīgas ķīmiskas vielas

Ilgi gaidītie vasaras mēneši ir pienākuši, un daudzi no mums jau dodas tādās aktivitātēs kā peldēšana, dārza…
Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP projekta jaunākā ziņu lapa

Vasaras Saulgriežos klāt arī LIFE GoodWater IP 4. ziņu lapa. Tajā: Svarīgi jaunumi – ir apstiprināti Latvijas…
Ūdens resursi

Semināra “Zināšanu uzlabošana jūras vides aizsardzībai” materiāli

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar “Baltijas Vides Forumu” 2022. gada 7. jūnijā rīkoja Eiropas…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY
Menu