Ūdens resursi

Atskats uz Baltijas-Ziemeļvalstu ekspertu semināru

Kā sabalansēt dabas aizsardzības, klimata, ūdens resursu un plūdu risku pārvaldības politikas aspektus? Kā līdzsvarot cilvēku un dabas intereses? Šie un citi jautājumi tika diskutēti Baltijas Vides Foruma un Latvijas Dabas fonda kopīgi rīkotajā Baltijas-Ziemeļvalstu ekspertu seminārā 29.-30.09.2021. Lubānā.

Lubāna ezers ir viena no LIFE GoodWater IP projekta izpētes teritorijām, kuras kontekstā ir veikts Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasību un to ieviešanas izvērtējums.

29. septembrī – semināra pirmajā dienā – devāmies kopīgā izziņas braucienā un iepazināmies ar Lubāna mitrāja dabas vērtībām un teritorijas apsaimniekošanu, bet 30. septembrī – semināra otrajā dienā – prezentējām tiesību aktu prasību un to ieviešanas pētījuma galvenās atziņas, iepazināmies ar Lietuvas un Igaunijas, kā arī ar Zviedrijas pieredzi un izaicinājumiem dabas vērtību un ūdens objektu apsaimniekošanā, kā arī spriedām, kā saskaņot dažādās nozaru politikas un normatīvo aktu prasības, lai sekmētu to veiksmīgu īstenošanu Latvijā.

Semināra materiāli: https://www.bef.lv/baltic-nordic-region-thematic-workshop-materials/

 

Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu:  mājaslapā https://goodwater.lv/ un sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/LIFEGoodwaterIP/