Icon PASĀKUMS

Aicinām piedalīties 4. Baltijas jūras telpiskās plānošanas forumā

Jūras telpiskās plānošanas forums (turpmāk – JTP forums)  ir starptautiska konference un tajā pulcēsies vairāk nekā 50 runātāji un plānoti ap 300 dalībnieku –  jūras nozaru pārstāvji un jūras telpiskās plānošanas praktiķi, pētnieki, politikas veidotāji no nacionāliem, reģionāliem un vietējiem līmeņiem un vēl citas mērķgrupas, kuru darbība ir saistīta ar jūru vai piekrasti. Aicinām Latvijas pārstāvjus piedalīties!

JTP forums ir lielākais ar jūras telpisko plānošanu  saistītais pasākums Baltijas jūras reģionā un notiks no 2021.gada 1. līdz 2. jūnijam, tiešsaistē un tiks pārraidīts no Rīgas.

Apmeklējiet www.balticmspforum.eu, lai iegūtu vairāk informācijas par JTP foruma programmu, reģistrētos un sekotu līdzi jaunumiem – runātāju saraksts tiks pakāpeniski papildināts!

Daži akcenti no JTP foruma programmas:
• Politikas debates: Kā JTP var risināt ambīcijas un izaicinājumus?
• Paneļdiskusija: Izaicinājumi, kas ir parādījušies reģionālajos ietvaros un ko tie nozīmē JTP nākamajā desmitgadē?
• Galvenā tēma: Risinot JTP visos līmeņos – ko tas nozīmē praksē?
• Diskusija par JTP ieviešanas izaicinājumiem visos līmeņos ar runātājiem, kas pārstāv valsts, reģionālo un vietējo līmeni
• 9 darbsemināri 3 paralēlās sesijās (darb semināru apraksti jau ir pieejami JTP foruma programmā un arī pielikumā)
• Iespēja dalībniekiem sniegt savu vērtējumu un diskutēt par jūras un piekrastes attīstībai nozīmīgiem jautājumiem arī tiešsaistes formātā!

Šogad JTP forumu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments sadarbībā ar VASAB sekretariātu (Baltijas jūras reģiona valstu ministriju sadarbība telpiskajā plānošanā un attīstībā). VASAB sekretariāts un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija ir vadošie partneri Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektos – Capacity4MSP un Land-Sea-Act . JTP forums tiks organizēts kā abu projektu noslēguma konference, kurā tiks popularizēti rezultāti un diskutēta to pielietošana Baltijas jūras reģiona mērogā.

Darba valoda: Angļu.