Icon NODERĪGI

Iespēja piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas apspriešanā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā līdz 14.maijam aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta publiskajā apspriešanā.

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, uz ūdens ekonomiju vērstus un klimata neitrālus risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona pilsoņiem.

Plašāka informācija: https://www.interreg.lv/lv/aktualitates/aktualitates-un-pasakumi/piedalies-interreg-baltijas-juras-regiona-programmas-2021-2027gadam-dokumenta-projekta-publiskaja-apspriesana/ 

Informācija pārpublicēta no www.interreg.lv