Ūdens resursi

Aicinām uz semināru “Šķēršļu likvidēšana Latvijas upēs – pētījumi, secinājumi, risinājumi un iespējas”

LIFE GoodWater IP projekta partneri aicina pašvaldības, biedrības, iedzīvotāju rīcību grupas, upēm pieguļošo zemju, t. sk. būvju īpašniekus un citus interesentus piedalīties informatīvajā seminārā 19, maijā Ropažos. Semināra mērķis ir pārrunāt situāciju, diskutēt par iespējām un risinājumiem dažādu fizisku šķēršļu likvidēšanai uz Latvijas ūdeņiem.

Uz Latvijas upēm ir vairāk nekā 1200 cilvēku veidotu fizisku šķēršu, kas būtiski ietekmē ūdeņu ekoloģisko kvalitāti, tajā skaitā zivju migrācijas iespējas. Hidromorfoloģiskā slodze ir galvenais iemesls, kāpēc vairāk kā 65% Latvijas upju un ezeru ūdensobjektu nevar sasniegt labu ekoloģisko kvalitāti. HES un nozīmīgākie aizprosti rada būtisku slodzi uz 156 ūdensobjektiem. Izvērtējot Latvijas upes, ir identificēti 70 zivju migrācijas šķēršļi, kuru ietekmes samazināšana ļautu būtiski uzlabotu zivju faunas stāvokli Latvijas upēs. Pasākuma notiek sadarbībā ar biedrību “Par Lielu Lielo Juglu” un Ropažu novada pašvaldību.

Pasākuma programma un reģistrēšanās: https://goodwater.lv/

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv