Dabas aizsardzība

Aicinām iesaistīties pētījumā par zaļajām teritorijām

Aicinām Rīgas, Cēsu un Valmieras iedzīvotājus, kā arī cilvēkus, kas bieži uzturas kādā no šīm pilsētām, piedalīties aptaujā par pilsētu zaļajām teritorijām.

Aptauja tiek veikta projektā LIFE LATESTadapt, kura viens no uzdevumiem ir veikt Rīgas, Cēsu un Valmieras zaļās infrastruktūras kartēšanu. Pilsētu zaļo infrastruktūru veido visu – gan dabisko, gan daļēji dabisko – zaļo teritoriju tīkls. Kartējot zaļo infrastruktūru, ir būtiski apzināt ne tikai zaļo teritoriju atrašanās vietas, bet arī to funkcijas, to skaitā teritoriju nozīmi cilvēkiem.

Šī iemesla dēļ “Baltijas Vides Foruma” komanda sadarbībā ar Rīgas, Cēsu novada un Valmieras novada pašvaldībām ir izstrādājusi aptaujas anketu par cilvēkiem svarīgākajām zaļajām teritorijām un to lietošanu. Šajā pētījumā mums interesē visa veida zaļās teritorijas, piemēram, parki, skvēri, ūdensmalas, pilsētu meži, zaļās zonas pie daudzdzīvokļu ēkām, dzelzceļa malas u.tml.

Aptuvenais aptaujas aizpildīšanas ilgums ir 5-7 minūtes. Aptauja ir anonīma, un uzkrātās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā pētījuma mērķiem.

Aptaujas anketas atrodamas šeit:

Plānots, ka pētījums norisināsies 2023. gada pavasarī un vasarā, par tā norisi un rezultātiem infomēsim gan mūsu mājaslapā, gan sociālajos tīklos! Plašāka informācija par projektu LATESTadapt: https://www.bef.lv/projekti/latestadapt/