Ūdens resursi

Semināra “Šķēršļu likvidēšana Latvijas upēs – pētījumi, secinājumi, risinājumi un iespējas” prezentācijas

2023. gada 19. maijā LIFE GoodWater IP projekta partneri kopā ar Ropažu novada domi un biedrību “Par Lielu Lielo Juglu” aicināja ikvienu interesentu uz semināru “Šķēršļu likvidēšana Latvijas upēs – pētījumi, secinājumi, risinājumi un iespējas”.

Semināra mērķis bija pārrunāt situāciju, diskutēt par iespējām un risinājumiem dažādu fizisku šķēršļu likvidēšanai uz Latvijas ūdeņiem, kā arī finansējuma iespējām. Semināru klātienē apmeklēja vairāk nekā 50 pārstāvji no ministrijām, pašvaldībām, biedrībām, valsts institūcijām, kā arī citi eksperti un interesenti. Vairāk nekā 20 dalībnieki pievienojās semināram tiešsaistē. Pēc semināra tā dalībnieki M. Oltes un biedrības “Par lielu Lielo Juglu” pārstāvju pavadībā devās uz Ropažu dambi, apskatot arī Ropažu HES derivācijas kanālu.

Semināra dienaskārtība un prezentācijas:

00_Dienaskartiba_Ropazi_19.05.2023
01-02_Video uzrunas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas
03_Stavokla un ietekmju novertejums_L.Fibiga
04_Skerslu prioritarizacija_K.Abersons
05_Diskusijas jautajumi
06_Skerslu risinajumi_J.Sire
07_EJZAF un Zivju fonda atbalsts_N.Riekstins
08_Finansesanas avoti_K.Veidemane
09_Pasvaldibu iespejas
10_Par Lielu Lielo Juglu_J.Apsis, A.Gulbis, J.Vimba

Vairāk par šķēršļu ietekmi un plānoto situācijas uzlabošanai: https://videscentrs.lvgmc.lv/jaunumi/211306440

Seminārs rīkots LIFE integrētajā projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv