Ūdens resursi

Atskats uz LIFE GoodWater IP projekta pirmo starptautisko konferenci

26.-27. oktobrī Rīgā notika projekta LIFE GoodWaterIP pirmā starptautiskā konference. Konferences fokusā bija dabā balstītie risinājumi (nature based solutions) lauku apvidos un to potenciāls virszemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanā. Konference pulcēja vairāk nekā 50 ekspertus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Maltas, Zviedrijas un citām valstīm.

26. oktobrī konferences dalībnieki devās tematiskā izziņas braucienā uz vienu no LIFE GoodWaterIP demonstrācijas objektiem – Aģes upi, kā arī ar ekspertiem diskutēja par projektā plānotajiem dabā balstītajiem risinājumiem upes stāvokļa uzlabošanai.

Aģes upe atrodas lauku apgabalā, Vidzemes piekrastes daļā. Aģes upes baseina izmērs ir aptuveni 215 km2. Lielāko baseina daļu sedz lauksaimniecības zemes (apt. 46%) un meži (apt. 48%). 3% klāj purvi un 1.5% – urbānās teritorijas. Aģes upe iztek no Aģes ezera un 44 km tālāk tā ietek Rīgas līcī, blakus Skultes ostai. Pašlaik zinātnieki Aģes upi ir klasificējuši kā riska objektu tās zemās ūdens kvalitātes dēļ. Galvenie sliktā ūdens kvalitātes cēloņi Aģes upē ir saistīti ar punktveida piesārņojumu, kā arī hidromorfoloģiskajiem pārveidojumiem.

LIFE GoodWaterIP projektā plānots piesārņojumu mazināt, īstenojot dažādus dabā balstītos risinājumus Aģes upē un tās pietekās. Dabā balstītie risinājumi ir dažādi pasākumi sabiedrības izaicinājumu/problēmu pārvarēšanai, kas izmanto vai atdarina dabas procesus un vienlaicīgi sniedz ieguldījumu vides kvalitātes uzlabošanā, dabas daudzveidības saglabāšanā un cilvēku labklājībā. GoodWaterIP konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vairākas vietas, kur plānotas projekta darbības, to skaitā meža zemes pie Toras upes, kur plānoti dažādi zaļās un zilās infrastruktūras risinājumi ūdens kvalitātes uzlabošanai, Aģes HES, kur paredzēts izbūvēt zivju ceļu zivju migrācijas uzlabošanai, kā arī Mazupīti, kurā tiks veidotas zivju nārsta vietas, videi draudzīgas meliorācijas sistēmas un citas darbības upes kvalitātes uzlabošanai.

27. oktobris bija konferences prezentāciju diena. Tajā dalībnieki dzirdēja iedvesmojošus pieredzes stāstus un paplašināja savu redzes loku par virszemes ūdens stāvokļa uzlabošanu, klausoties dažādu valstu ekspertu prezentācijas un diskutējot par pieredzi un situāciju Latvijā un citās valstīs. Pasākuma prezentācijas visiem interesentiem ir pieejamas šeit: https://goodwater.lv/1579-2/

Paldies visiem konferences dalībniekiem par iesaisti un sniegto iedvesmu! Uz tikšanos turpmākajos LIFE GoodWaterIP projekta pasākumos!

Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv