Klimata pārmaiņas un enerģija

Notikusi NEXOGENESIS ekspertu sanāksme

Turpinot NEXOGENESIS projektā uzsākto sanāksmju ciklu par resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pārvaldību Lielupes upju baseinā, 2. novembrī norisinājās ekspertu sanāksme “Ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmu jomu savstarpējās mijiedarbības Lielupes upju baseinā un politikas instrumentu klāsts resursu pārvaldībai”.

Sanāksmē tika prezentēts savstarpējo mijiedarbību shematiskais attēlojums jeb konceptuālais modelis Lielupes upju baseina apgabala Latvijas daļai.

NEXOGENESIS projektā plānots veikt nākotnes attīstības tendenču modeļaprēķinus Lielupes upju baseina apgabalam, ievērojot turpmāko sociāli-ekonomisko attīstību līdz 2050. gadam, tādēļ būtiski bija uzzināt ekspertu viedokli arī par minēto jomu savstarpējo mijiedarbību ietekmes svarīgumu.

Sanāksmes saturs:

Plašāk par projektu : https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/

Aktivitāte veikta HORIZON2020 projektā „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881).