Ūdens resursi

Projekta LIFE GoodWater IP trešā ziņu lapa

Šajā ziņu lapā lasiet

  • No atkrituma par resursu – Latvijas Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija
  • dabas un cilvēku interešu līdzsvars pie Lubāna ezera
  • LIFE GoodWater IP upju talkas
  • Ainavu tūres – veids kā ieraudzīt dabā vairāk
  • Iepazīsimies: projekta partneris BIOR
  • Skaties LIFE GoodWater IP filmu “Lai ūdeņi rit!”

Plašāk par projektu: https://goodwater.lv