Ūdens resursi

Izsludinām ideju konkursu mazo grantu programmai

Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu un citiem partneriem 30. aprīlī izsludina konkursa pirmo kārtu ideju atlasei LIFE GoodWater IP projektā un aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas pieteikties mazo grantu programmai.  Projekta ideju iesniegumus pieņemsim laikā no 30. aprīļa līdz 31. maijam.

Projekta gaitā organizatori vēlas stiprināt sadarbību starp uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem, sniedzot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu kopienām, kas savā pašvaldībā ir gatavi risināt ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem. Piedalīties grantu konkursā drīkst pretendenti no visas Latvijas teritorijas.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli, izglītojoši un informatīvi atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek risinātas ūdensobjektu piesārņojuma problēmas ar teritorijai inovatīvām, zemu izmaksu iniciatīvām, kuras ievieš teritorijas vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Kopējais šajā fāzē piejamais grantu budžets ir 50 000 eiro, un viena projekta apjoms paredzams no 800 līdz 8000 eiro. Atbalsta intentsitāte ir 100%.

Atbalsta pretendents ir sadarbības grupa, kas var apvienot vietējos iedzīvotājus, pašvaldību(as), uzņēmējus, nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvjus, konsultantus, pētniekus.

Pieteikšanās notiks divās kārtās:

Pirmā kārta
2021. aprīlis – maijs: īss idejas pieteikums, aprakstot ideju, partnerību, ieviešanas gaitu;

Otrā kārta
2021 jūlijs: apstiprināto ideju autori raksta pilnu projekta pieteikumu;

Vadlīnijas un informācija par pieteikšanos grantam pieejama projekta LIFE Goodwater IP  mājaslapā www.goodwater.lv 

 

 

Projekta LIFE GoodWater IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai) mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.