Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīgas mobilitātes projekta ietvaros uzsākta mājsaimniecību aptauja par iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem

Satiksmes infrastruktūras plānošanā un attīstībā būtiska loma ir aktuālās informācijas – datu – ievākšanai, tāpēc projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās”  (SUMBA) aktivitātes ietver izpētes teritorijas mājsaimniecību aptauju, satiksmes plūsmu uzskaiti un pašreizējā Rīgas pilsētas transporta simulācijas modeļa (TSM) aktualizēšana.

Aptauja tiks veikta Rīgas pilsētā un Rīgas aglomerācijas daļā, kas sakrīt ar projekta izpētes teritoriju; aptauja ir sadalīta divos posmos: 1.posms norisināsies no 01.03.2019. – 31.05.2019. un 2.posms no 01.09.2019.- 31.11.2019. Kopumā plānots aptaujāt 5 000 mājsaimniecību. Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem  un dalīties ar informāciju par saviem ikdienas pārvietošanās paradumiem!

Aptaujas dati tiks apstrādāti un iekodēti TSM, lai ģenerētu iedzīvotāju pārvietošanas matricas. TSM modelēšana ir nepieciešama, lai, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, varētu noteikt pilsētas aktuālākās attīstības vajadzības, kā arī secīgi radītu uz matemātiskiem aprēķiniem balstītu argumentāciju tālākiem pašvaldības lēmumiem attiecībā uz nepieciešamo transporta infrastruktūras un attīstības projektu īstenošanas prioritāro secību. Aptaujas gaitā iegūtā informācija palīdzēs analizēt iedzīvotāju mobilitātes paradumus.

Projekta aktivitātes norisinās Rīgā,  Olštinas pašvaldībā (Polija), Šauļu pašvaldībā (Lietuva), Vekšes pašvaldībā (Zviedrija), Tartu pašvaldībā, Hamburgas (Altonas) pašvaldībā (Vācija), Tallinas Harju apgabalā (Igaunija).

Līgums par aptaujas veikšanas, iepirkuma procesa rezultātā, ir noslēgts līgums ar AS “Transporta un sakaru institūts”, kas anketēšanas pakalpojumu veiks sadarbība ar Pētījumu centru SKDS.

Projekts „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) tiek īstenots ar INTERREG programmas finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija par projektu pieejama  www.sumba.eu

SUMBA